Đăng ký tài khoản Ngân Lượng

Tài khoản dành cho Cá nhân

Chủ tài khoản là cá nhân; Sử dụng tài khoản Ngân Lượng để mua sắm, nhận tiền bán hàng trực tuyến,...

Tiếp tục

Tài khoản dành cho Doanh nghiệp

Chủ tài khoản là doanh nghiệp, các tổ chức xã hội,...; Sử dụng tài khoản Ngân Lượng để nhận tiền bán hàng trực tuyến, quyên góp,...

Tiếp tục

Bạn đã có ví Ngân Lượng, vui lòng Đăng nhập tại đây!